About Us

 

در این پادکست به ابعاد اقتصادی زندگی و ساختار اقتصادی دنیا، مشکلات و آینده‌اش می‌پردازیم و از دموکراسی در محل کار به عنوان درمانی بر سرمایه داری صحبت می‌کنیم.

در اینجا هربار من یک یا چند تا موضوع مرتبط با مسیر پادکست را انتخاب می‌کنم و اخبار و تحلیل‌هایی که بر آن‌ها ارائه شده رو به زبان فارسی تعریف می‌کنم.

برای ارتباط با پادکست می‌توانید با ایمیل زیر مکاتبه کنید:

democracyatwork.fa@gmail.com